Posljednjih godina na svadbama u Sandžaku mlade oblače i tradicionalnu nošnju (VIDEO)

189